Erasmus+ na Slovensku

Ve dnech 26. – 30. září 2022 se zúčastnilo třináct žáků z naší školy programu Erasmus+ na Slovensku. Místem konání výměnného pobytu se stala Prievidza. V tomto městě se nachází partnerská škola, Gymnázium V. B. Nedožerského. Studenti slovenského gymnázia poskytli českým studentům ubytování a příjemné zázemí ve svých rodinách a rovněž se podíleli na přípravě programu, který byl celý financován právě z podpory vzdělávání Erasmus+.

První a nejdůležitější akcí programu se stala návštěva Bratislavy a s tím spojená exkurze do Národní rady Slovenské republiky. Po prohlídce budovy se naskytla možnost zeptat se politiků ze strany Svoboda a Solidarita na současnou politickou situaci v jejich zemi. Program poté pokračoval s průvodkyní po Bratislavě. Kulturu a tradici obou zemí jsme srovnávali při návštěvě muzea v Čičmanech. Jedná se o unikátní ukázku “čičmanských ornamentů” malovaných na domech v celé vesnici, dále výstavku vyšívaných krojů a malovaných truhlic. Za zmínku stojí i workshop ve Valaské Belé o výrobě foukaného skla. Není snad náhoda, že také náš region má za sebou bohatou sklářskou tradici? Čtvrteční dopoledne jsme strávili v partnerské škole v příjemném prostředí školní klubovny a po prezentacích diskutovali o rozdílnostech státní a regionální samosprávy v obou zemích. Vážné téma „zjemnila“ slovenská studentka, která přišla na výuku ve vyšívaném kroji a představila tak lidové umění jako trvalou součást našich moderních životů. V rámci projektů nechyběla etická témata, názory na čechoslovakismus a rozdělení bývalého Československa na dva samostatné suverénní státy.

Co říci závěrem? Celý program se velmi vydařil a čeští studenti už se velice těší, až na jaře přijedou slovenští přátelé na pobyt do Prachatic.

Autor: Věrka Bukačová, studentka 4.B