Přihlášení do sítě

Jak se přihlásit?

Přihlášení pro studenty je možné pouze na PC v učebnách ICT a výuky cizích jazyků.

Přihlašovací jméno (login) je ve tvaru příjmení a prvního počátečního písmene ze jména.

Při prvním přihlášení do školní počítačové sítě je potřeba si změnit heslo ve tvaru: 8 znaků z toho minimálně dvě číslice, malé a velké písmeno.

Jak si změnit heslo?