GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
11. 6. 2020  |  Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na http://www.gympt.cz/studium/europass.

2. 6. 2020  |  Informace k ústním maturitním zkouškám

Vážení maturanti,
věnujte pozornost pokynům pro konání ústních maturitních zkoušek a provozním informacím k zakončení studia.

Provozní informace po ukončení studia

Burza učebnic
Nabízíme možnost prodeje vašich učebnic. Pokud máte zájem prodat své učebnice, napište na předsádku učebnice své jméno a požadovanou cenu a zaneste učebnice panu knihovníkovi. Knihy se budou nabízet v průběhu září. V říjnu potom budou připraveny k vyzvednutí neprodané učebnice a peníze za prodané učebnice.

25. 5. 2020  |  Zveřejnění rozvrhů ústních maturitních zkoušek

Vážení maturanti,
data a časy vašich ústních zkoušek naleznete zde.
Těšíme se na Vaše výkony.
Mgr. Jana Dejmková

19. 5. 2020  |  Rozřazení žáků do učeben na didaktické testy

Rozřazení maturantů do jednotlivých učeben naleznete zde. Rozpis bude také zveřejněn na nástěnce ve vestibulu hlavní budovy a na jednotlivých učebnách. Maturanti obdrží pozvánky k didaktickým testům e-mailem na adresu uvedenou v informačním systému Bakaláři.

15. 5. 2020  |  Didaktické testy (MZ) – informace pro maturanty

Didaktické testy MZ proběhnou 1. a 2. června, Matematika+ se na spádových školách bude konat 3. června. Konkrétní časy konaní zkoušek jsou stanoveny v jednotném časovém schématu, které vydalo MŠMT: ... více zde

14. 5. 2020  |  MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Dokumenty stanovují časový rozpis konání didaktických testů v jarním zkušebním období a způsob hodnocení zkoušek společné části ve školním roce 2019/2020 ... více zde

29. 4. 2019  |  Podklady pro hodnocení profilové maturitní zkoušky

8. 2. 2019  |  Instrukce pro vyplnění přihlášek na vysoké školy

18. 1. 2019  |  Jarní zkušební období 2019

7. 1. 2019

21. 3. 2016  |  Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č.561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (formulář naleznete zde) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam uznávaných zkoušek naleznete zde (do formuláře opište přesný název zkoušky) a je také zveřejněn na http://www.novamaturita.cz.

18. 9. 2019  |  Školní seznam literatury pro školní rok 2019/2020

2. 9. 2017  |  Seznam témat 3. částí k ústní maturitní zkoušce

1. 9. 2017

1. 9. 2017


Seznam předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Všechny zkoušky se konají ústní formou.

  Seznam maturitních otázek
Český jazyk a literatura Stáhnout
Anglický jazyk Stáhnout
Německý jazyk Stáhnout
Francouzský jazyk Stáhnout
Matematika Stáhnout
Informatika Stáhnout
Fyzika Stáhnout
Biologie Stáhnout
Chemie Stáhnout
Zeměpis Stáhnout
Dějěpis Stáhnout
Občanský základ Stáhnout

Poznámka: Jako nepovinnou zkoušku si student může zvolit dva předměty z výše nabízených.


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém