Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2022

Přípravné kurzy jsou určeny žákům 5. a 9. tříd ZŠ, kteří budou skládat přijímací zkoušky na gymnázium. Kurzy budou zaměřeny na procvičení znalostí z matematiky nebo českého jazyka, dále na seznámení s typologií úloh v přijímacích testech a na postupy správného řešení těchto úloh. Kurzy se konají v budově gymnázia, uchazeči tak budou mít také možnost seznámit se s prostředím, v němž se budou zkoušky konat.

Absolvování přípravného kurzu není zárukou ani podmínkou přijetí žáka ke studiu, ale může výrazně napomoci vyšší úspěšnosti v jednotlivých testech.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů. Kurzy mají omezenou kapacitu. V případě nepříznivé epidemiologické situace a s ní souvisejících mimořádných opatření vlády mohou kurzy probíhat také distančně.

Nabídka kurzů

 • 2281 Přípravný kurz českého jazyka pro osmileté studium – 10 vyučovacích hodin
 • 2282 Přípravný kurz matematiky pro osmileté studium – 10 vyučovacích hodin
 • 2241 Přípravný kurz českého jazyka pro čtyřleté studium – 10 vyučovacích hodin
 • 2242 Přípravný kurz matematiky pro čtyřleté studium – 10 vyučovacích hodin

Každý kurz bude probíhat jedenkrát týdně (45 minut) v období leden – březen 2022 (kromě jarních prázdnin: 21. února – 27. února  2022).

Přihláška a platba

 • Předběžné přihlášky vyplňte prostřednictvím elektronického formuláře do 17. 12. 2021.
 • Závaznou přihláškou je uhrazení ceny kurzu/kurzů. Kurz je nutné uhradit do 2. 1. 2022.
 • Cena jednoho kurzu: 1 000 Kč.

Administrativní záležitosti

Kurzy je možné platit hotově v kanceláři školy, nebo na bankovní účet školy číslo 416301544/0600, variabilní symbol – číslo kurzu/kurzů, do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení uchazeče.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity jednotlivých kurzů.

Předběžná přihláška

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém