Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Srdečně Vás zveme na setkání absolventů, učitelů, ostatních zaměstnanců a přátel Gymnázia Prachatice, které se bude konat v sobotu 16. října 2021 při příležitosti 100. výročí založení českého státního reformního reálného gymnasia v Prachaticích.

Program

08:00    Otevření budovy gymnázia k prohlídce, včetně auly a věžních hodin
10:00    Setkání s VIP návštěvníky v aule (do 11 hodin)
13:30    Řazení průvodu účastníků setkání za účasti dechové hudby v ulici Zlatá stezka, čelo průvodu u
               budovy gymnázia
14:00    Průvod městem
14:30    Setkání účastníků na prachatickém náměstí
16:00    Ukončení prohlídky školy
16:30    Setkání bývalých a současných zaměstnanců gymnázia
16:00    Volný program

Změna programu vyhrazena. Časový harmonogram a veškeré další informace budou postupně uveřejňovány na www.gympt.cz.

Doprovodné programy a aktivity:

Žádost o zapůjčení dokumentů a materiálů vztahujících se ke gymnáziu:

Dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc s uspořádáním výstav Z historie Gymnázia Prachatice a Ze života studentstva. Pokud vlastníte zajímavé materiály a jste ochotni je škole zapůjčit nebo věnovat, napište, volejte, domluvíme se na způsobu předání a navrácení materiálů. Jedná se např. korespondenci, videa, audionahrávky, fotografie, dokumenty, školní časopisy, ale i doklady studentského života – taháky, psaníčka, kresby, skleničky, šerpy, stužky, videa z maturitních plesů, žákovské knížky, studijní průkazy, písemně udělené pochvaly či důtky, sešity, učebnice a podobně. Děkujeme.

Upozornění:

V případě zhoršené epidemiologické situace, která by vylučovala shromáždění velkého počtu osob, by akce byla přesunuta na vhodnější termín.

Účast na akci

Z důvodu plánování organizačního zajištění akce prosíme o předběžnou informaci o Vaší účasti/neúčasti na oslavách. Využijte některý z těchto způsobů:

Objednání Almanachu 2020

Almanach je možno zakoupit přímo při návštěvě školy za cenu 170, - Kč. Možnost zaslání poštou na dobírku za cenu 170,- Kč + poštovné 70,- Kč.

Informační centra

Školní informační centrum bude k dispozici v přízemí u hlavního vchodu do budovy školy. (www.gympt.cz) Městské informační centrum se nachází v levém horním rohu prachatického náměstí č.p. 1. (www.prachatice.eu)

Zázemí po dobu oslav

Sál Národního domu je zajištěn od 10:00 do 24:00 hodin pro posezení s volným programem a občerstvením.
Ostatní restaurační zařízení si mohou účastníci zamluvit individuálně.

Průvod městem

Průvod se bude řadit od 13:30 hodin v ulici Zlatá stezka vedle hlavní budovy gymnázia. Ve 14:00 hodin bude průvod vycházet, projde městem až na náměstí, kde bude shromáždění abiturientů ukončeno studentskou hymnou.

Volný program

Ve volném programu po ukončení oficiálního programu využijte pohostinství města, možnosti potkat spolužáky, učitele, zavzpomínat na dobu studií a seznámit se s tím, co je ve škole či ve městě nového.

Všem účastníkům přejeme hodně zážitků a příjemných setkání.


Za organizátory
Jana Dejmková
ředitelka školy
podpis

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém