GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Nostrifikační zkoušky - tématické okruhy

Matematika

 1. Algebraické rovnice, nerovnice a jejich soustavy
 2. Planimetrie
 3. Algebraické funkce
 4. Nealgebraické funkce
 5. Nealgebraické rovnice a nerovnice
 6. Stereometrie
 7. Kombinatorika a pravděpodobnost

Fyzika

 1. Základní poznatky kinematiky a dynamiky
 2. Teplo, tepelná výměna (včetně změn skupenství)
 3. Elektrické obvody (veličiny, zákony, měření)
 4. Paprsková optika (čočky, zrcadla)
 5. Zákony zachování ve fyzice (hmotnost, hybnost, náboj, energie)

Chemie

 1. Voda, acidobazické děje
 2. Redoxní děje, podstata, vyčíslování redox rovnic, jejich využití
 3. Uhlík, výskyt, vlastnosti, sloučeniny, využití
 4. Výroba železa
 5. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků – alkoholy
 6. Sacharidy

Anglický jazyk

 1. The town I live in
 2. Is The Czech Republic an attractive country for tourists?
 3. Food, eating habits, cuisines
 4. Learning and using English
 5. Great Britain
 6. My favourite film or theatre performance
 7. Travelling and trips
 8. My plans, my wishes

Geografie

 1. Atmosféra a klimatické poměry Země
 2. Základní demografická charakteristika
 3. Přírodní a civilizační rizika, světové globální problémy
 4. Regionální geografie Evropy se zaměřením na střední Evropu
 5. Geografické aspekty hospodářství České republiky
 6. Státy světa podle stupně rozvoje, jádrové a periferní oblasti světa

Biologie

 1. Morfologie rostlin (rostlinná pletiva, stavba a funkce vegetativních orgánů, jejich modifikace)
 2. Fyziologie rostlin (vodní režim rostlin, fotosyntéza a dýchání, minerální výživa)
 3. Členovci (systém a ekologický význam jednotlivých skupin členovců, významní zástupci)
 4. Oběhová soustava člověka
 5. Trávicí soustava člověka a metabolismus
 6. Genetika mnohobuněčného organizmu (mendelovská dědičnost, gonozomální dědičnost, vazba genů, mimojaderná dědičnost)

Dějepis

 1. České země za vlády Přemyslovců (10. st. - 1306)
 2. České země za Lucemburků, husitství (1306-1439)
 3. Vznik a vývoj konstituční monarchie (vláda Jiříka z Poděbrad, Jagellonci, Habsburkové) do r. 1618
 4. Habsburská monarchie a české země do r. 1918
 5. Vznik Československa a jeho vývoj v letech 1918-1939

Německý jazyk

 1. Meine Familie und meine Zukunftspläne
 2. Mein Alltag, Freizeit und Hobbys
 3. Essen und Trinken
 4. Reisen und Fremdenverkehr
 5. Wohnen und unsere Wohnung
 6. Die deutschsprachigen Länder

Základy společenských věd

 1. Psychologie osobnosti
 2. Sociální struktura společnosti
 3. Demokracie a ústavnost. Politický systém ČR
 4. Fungování tržního systému a role státu v ekonomice. Makroekonomické ukazatele
 5. Podnikání, živnosti a obchodní společnosti
 6. Základy pracovního a občanského práva
 7. Problematika filozofie dějin

Informatika a výpočetní technika

 1. HW PC, složení počítače
 2. Textový procesor
 3. Tabulkový kalkulátor
 4. Bitmapový grafický editor, úprava a pořízení digitální fotografie
 5. Vektorový grafický editor
 6. Počítačové sítě, internet
 7. OS Windows

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém